Overholdelse af retningslinjer for Uzin Utz Group

Med vores stadig stærkere markedsposition vokser vores ansvar over for forretningspartnere, aktionærer, ansatte og offentligheden. For at imødekomme dette ansvar og et stadig mere komplekst regulatorisk miljø, bør vores overholdelsesretningslinjer ikke kun tilbyde en juridisk, men også en etisk orientering.


Du kan finde disse grundlæggende og bindende regler for vores adfærd inden for Uzin Utz-gruppen og over for vores forretningspartnere, aktionærer og offentligheden på følgende link: Retningslinjer for Uzin Utz Group