En ny UZIN ÖKOLINE- generation

Nu med det tyske ”Blå Engel” og EMICODE EC 1

Allerede siden begyndelsen af halvfemserne har UZIN stået for produkter med indeklimavenlige egenskaber. Under betegnelsen UZIN ÖKOLINE fandtes og findes stadigvæk en række emissionsfattige produkter der er medvirkende til at skabe et sundt og menneskevenligt indendørsmiljø.

Opmærksomheden omkring hvilke og hvor store emissioner forskellige byggematerialer afgiver til omgivelserne er blevet større og til byggeri hvor disse egenskaber er særlig vigtige ses tiltagende krav om, at der vælges byggeprodukter som både i sundheds- og økologisk henseende er ubetænkelige.

Pejlemærkerne for det rette produktvalg er EMICODE EC 1 eller EMICODE EC 1 PLUS. Næsten alle UZIN- produkter er efterhånden sammensat under hensyn til de strenge EMICODE- krav om lave emissioner – men nu, som nævnt, er en del af dem desuden udmærket med miljømærket ”Blå Engel”.

Om det drejer sig om byggeri af private hjem, plejehjem, hospitaler eller laboratorier, UZIN har en indeklimavenlig produktserie til enhver arbejdsopgave.