Product Service

Open Table of Article...
Article NumberSize of trading unitShipping unit / palletDimensions
823201 karton = 4 ruller24045 mm x 50 m
823211 karton = 4 ruller24090 mm x 50m

Downloads

Produktdatablad Linomur 45 PDF, 313 kb   download  
Produktinformation Linomur 90 PDF, 469 kb   download  
Sikkerhedsdatablad Linomur 90, 45 PDF, 126 kb   download  
 
 

Huskeliste (0)

 
 
 
 
 
 

switchtec® Limteknologi | Tørlimfolie og Klæbebånd

Højtydende-Specieltape til Linoleum

Linomur 90, 45

 Sikker liming av linoleumstriper og prefabrikkerte linoleum hulkil-systemer

Egnet for:

• Linoleumstriper
• Prefabrikkerte linoleum-hulkil-systemer


Egnet på:

• Gips puss
• Murverk
• Metall (ubehandlet)
• Malte flater
• Plast
• Tre
• Betong
• Keramikk
• Gips (primet)
• Tapeter*
• Sparkelmasse (primet)
* se ”Informasjon om forberedelse”

Produktfordele/ Egenskaber:

  • Blir ikke skjør, holder sikkert og permanent
  • Rent og rask
  • Løsemiddelfri / tilsvarer TRGS 610
  • ”Blå engel” iht. RAL-UZ 113
  • EMICODE EC1 PLUS / Svært emisjonsfattig

 

 

 


Product Service

Open Table of Article...
Article NumberSize of trading unitShipping unit / palletDimensions
823201 karton = 4 ruller24045 mm x 50 m
823211 karton = 4 ruller24090 mm x 50m

Downloads

Produktdatablad Linomur 45 PDF, 313 kb   download  
Produktinformation Linomur 90 PDF, 469 kb   download  
Sikkerhedsdatablad Linomur 90, 45 PDF, 126 kb   download